โควิด-19: ปล่อยให้ “ติดเชื้อ” ช่วยป้องกันไวรัสได้จริงหรือ?
โดย charil
charil
#1
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไวรัสโควิด-19 รัฐบาลอังกฤษประกาศให้คน “ติดเชื้อ” ให้เพียงพอแก่การสร้าง “ภูมิคุ้มกันโรค” วิธีนี้คืออะไร ได้ผลแค่ไหน และมีอันตรายหรือไม่?“ติดเชื้อ” เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” Herd Immunity (Community Immunity) ความต้านทานโรคของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากความต้านทานของประชากรกลุ่มใหญ่ ทุกๆ คนไม่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนที่จะหยุดการแพร่เชื้อของโรคใดโรคหนึ่ง นั่นหมายถึงประชากรทุกคนไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนในการขจัดโรคนั่นเองฉีดวัคซีนบางคน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้อีกหลายคนโดยหลักการทั่วไปการให้วัคซีนนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นการป้องกันบุคคลที่ได้รับวัคซีนต่อโรค ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันขึ้นในบุคคลนั้นโดยตรง นอกเหนือจากผลโดยตรงจากวัคซีนนี้แล้ว วัคซีนยังสามารถเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากร (Community หรือ Herd immunity) ได้ด้วย โดยการเพิ่มอัตราส่วนของประชากรที่มีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนั้น และทําให้มีการแพร่เชื้อโรคลดลง ทําให้การเป็นโรคลดลง แม้กระทั่งกลุ่มประชากรที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือมีข้อห้ามของการรับวัคซีน ก็จะได้รับผลทางอ้อมนี้เช่นกัน ทําให้มีการเกิดโรคลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อที่มีการแพร่จากคนสู่คน และคนเป็นแหล่งสําคัญของเชื้อโรคนั้น ซึ่งผลทางอ้อมของการให้วัคซีนนี้เรียกวา Herd Protective/Immunity Effectsในทางระบาดวิทยาการเพิ่มระดับของ Community Immunity ในกลุ่มประชากรถือเป็นส่วนสําคัญของการ ควบคุมและขจัดโรค โดยที่ไม่จําเป็นต้องให้วัคซีนกับประชากรทุกคน ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนี้สามารถนําไปบริหารจัดการในด้านของการควบคุมโรค และการบริหารจัดการเรื่องการให้วัคซีนต่อไปในระดับประเทศได้ อ่านเพิ่มเติม >>ดาวน์โหลด slotxo
ดูกระทู้ทั้งหมดในชุมชน จาก  Downtown ดูกระทู้ในหมวด ดูกระทู้ในหมวดย่อย
กระทู้แนะนำจากการคัดเลือกอัตโนมัติ
1
2
3